Spinn är en reklambyrå som levererar resultat. Vi skapar idéer och kommunikation som driver trafik och försäljning. Vi kallar det för kommersiell kreativitet.

Vår process för det kreativa arbetet är inte unik. Vad som däremot skiljer oss från andra är att vi ser varje insats som en del i en helhet. Vår övertygelse är att samspelet mellan varumärke och försäljning ger resultat. Inget stärker ett varumärke som ökad försäljning. Och inget skapar förutsättningar för försäljning som ett starkt varumärke. Rent konkret är det att driva trafik till och konvertering i både retail och e-tail. Det är så vi arbetar. Från kampanj till köp och från köp till lojalitet. Om och om igen. Vi kallar det för kommersiell kreativitet.

Varumärke

Varumärket är summan av all kommunikation kring en produkt. Från förpackning till facebook, från PR till prispunkt, från annons till hyllplats. Det ger en position på marknaden. Ibland vill våra kunder förflytta den, ibland göra den tydligare. Det gör vi genom att överraska, intressera, förtydliga och förenkla.

Försäljning

Att synliggöra en produkt i butiken, oavsett om den är digital eller fysisk, är viktigt. Men det är också viktigt att ge säljkår och partners fungerande verktyg som gör försäljningen effektiv. Det blir den om konsumenterna känner igen varumärket, och kampanjerna var de än möter dem.

Vad vi gör

För att ge en konkret bild av vad som händer på Spinn är det enklast att dela upp vad vi gör i fyra olika huvudområden. Även om allt hänger ihop, såklart.

Spaning och insikt

Vi har koll på marknaderna där våra kunder befinner sig. Vi djupdyker i de nordiska och satellitspanar över världen. Vi ser samband och trender. Målgrupper och påverkare, konsumenter och shoppers. Och det vi inte vet eller förstår tar vi reda på eller reder ut. Planning är alla insikters moder. Det här arbetet blir underlag och bränsle för strategier, taktiska tillslag och kreativa utspel.

Strategi och taktik

Vi föreslår gärna strategier, men är också oerhört ödmjuka inför de som läggs på våra bord. Ofta tar vi oss friheten att trycktesta dem för att vara säkra på att de verkligen leder till målen. Då kan vi lägga den taktiska planen. Då kan vi utvärdera möjligheter att hitta nya kanaler. Då skapas briefen.

Kreation och produktion

Från brief kommer idé. Ur idé skapas kommunikation. Kommunikation hittar sitt uttryck i media. Uttrycket förädlas genom produktion. Så enkelt är det. Att det sedan flyter på med tidplaner, offerter, presentationer, resursoptimering och taktiska beslut under resans gång är det som verkligen avslöjar kvaliteten på samarbetet. Våra kunder stannar länge.

Uppföljning och utveckling

Den senaste insatsen är alltid början på nästa. Vad lyckades vi med? Nådde vi målen? Var det något som gick bra som vi kan hålla fast vid och utveckla? Det är frågorna vi alltid ställer. Sen kör vi igen.

Our clients