Välkommen till reklambyrån som har kunskap att ta varumärkesarbetet hela vägen ner till försäljningsstället – och är stolta över det.

På Spinn är det vår övertygelse att samspelet mellan varumärke och försäljning ger resultat.
För inget stärker ett varumärke som ökad försäljning. Och inget skapar förutsättningar för försäljning
som ett starkt varumärke. Vi skapar därför kommunikation som håller ihop genom tratten och stärker
varumärket samtidigt som den driver trafik och konvertering. Det är så vi arbetar.
Från kampanj till köp och från köp till lojalitet. Om och om igen.

Vad vi gör

För att ge en konkret bild av vad som händer på Spinn är det enklast att dela upp vad vi gör i fyra olika huvudområden. Även om allt hänger ihop, såklart.

Spaning och insikt

Vi har koll på marknaderna där våra kunder befinner sig. Vi djupdyker i de nordiska och satellitspanar över världen. Vi ser samband och trender. Målgrupper och påverkare, konsumenter och shoppers. Och det vi inte vet eller förstår tar vi reda på eller reder ut. Det här arbetet blir underlag och bränsle för strategier, taktiska tillslag och kreativa utspel.

Strategi och taktik

Vi föreslår gärna strategier, men är också oerhört ödmjuka inför de som läggs på våra bord. Ofta tar vi oss friheten att trycktesta dem för att vara säkra på att de verkligen leder till målen. Då kan vi lägga den taktiska planen. Då kan vi utvärdera möjligheter att hitta nya kanaler. Då skapas briefen.

Kreation och produktion

Från brief kommer idé. Ur idé skapas kommunikation. Kommunikation hittar sitt uttryck i media. Uttrycket förädlas genom produktion. Så enkelt är det. Att det sedan flyter på med tidplaner, offerter, presentationer, resursoptimering och taktiska beslut under resans gång är det som verkligen avslöjar kvaliteten på samarbetet. Våra kunder stannar länge.

Uppföljning och utveckling

Den senaste insatsen är alltid början på nästa. Vad lyckades vi med? Nådde vi målen? Var det något som gick bra som vi kan hålla fast vid och utveckla? Det är frågorna vi alltid ställer. Sen kör vi igen.

Våra kunder