Nöjda kunder köper mindre!

Kund - Systembolaget

Under hösten 2015 fick Spinn uppdraget att utveckla Systembolagets kommunikation i sina butiker. En mycket spännande utmaning och faktisk lite av upp-och-nervända världen för oss på Spinn.

Systembolaget har ensamrätt på försäljning av alkohol i Sverige. Det är för att de alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. Uppdraget av staten är att skapa kunder som är nöjda med det här systemet och dessutom som köper mindre. Det finns hela tiden en överhängande risk att kommunikationen uppfattas som dubbla budskap. För att kunna balansera budskapen om dryckerna i butiken med budskap om måttlighet och Systembolagets uppdrag, la vi en tydlig strategi för butikskommunikationen.

433 st

butiker

120 milj

butiksbesök per år

Vi utgick från befintlig kunskap om hur kunderna rör sig i butikerna och gjorde även egna undersökningar. Resultatet är en, faktiskt, ganska enkel strategi. Budskap och inspiration om produkterna inne i butiken, budskap om Systembolagets uppdrag och långsiktiga arbete på väg in i, och ut ur butiken. Under året gör Systembolaget kampanjer i breda media som sätter ljuset på uppdraget och bygger varumärket. Vi fångar upp dessa budskap och omformar dem för att bli relevanta för de som kommer till butiken.

Men en strategi är inget om man inte fyller den med kommunikation. Systembolaget håller hög nivå i all sin kommunikation och det är ett arv vi förvaltar och utvecklar. Extra spännande är att Systembolaget står inför en tid av stor förändring. 2015 öppnade en ny butik i Gränby, Uppsala med en helt ny butiksdesign. Och under de närmaste åren kommer alla Systembolagsbutiker att uppgraderas. Det innebär också delvis ny grafisk profil som vi nu applicerar och utvecklar för att den också ska fungera i butiksmiljö. Gränby är i viss mån ett laboratorium för butikskommunikation där vi kunnat testa nya lösningar som sedan kan tas ut till alla Systembolag i Sverige.

sybo-Sek1-3c

Basen i kampanjen om hur alkohol påverkar träningen var en reklamfilm producerad av Forsman & Bodenfors. Då den spelades in senare än våra deadlines kunde vi inte använda bilder från filmen utan tolkade idén grafiskt för butikernas utgångsvägg.

Systembolagets kunder efterfrågar mer ekologiska produkter. Att möta den är viktigt strategiskt, även om det inte är uttalat i statens uppdrag till Systembolaget. För att Systembolaget ska finnas kvar måste det ha en stark folklig förankring. Eller som vi föredrar att kalla det: Nöjda kunder.

Andra case