Att driva trafik till en digital tjänst analogt.

Kund - Systembolaget

Hur kan vi utnyttja kommunikation i butik för att öka användningen av en digital tjänst? ”Vad passar till?” är Systembolagets digitala tjänst för att matcha mat och dryck. I en första våg tog vi fasta på matchningsaspekten, för att i andra vågen bli mer konkreta. Som alltid när vi arbetar med Systembolaget är det viktigaste att skapa en hög upplevd servicenivå, inte att öka försäljningen.

Andra case