Stora insatser för stora kök

Kund - HKSCAN Foodservice

HKScan Foodservice är Sveriges största företag inom kött och chark. De vänder sig via grossister till restauranger och storkök både inom den privata och offentliga sektorn. En av HKScan Foodservice största utmaningar är att nå igenom till slutkund via grossist och egen säljkår med många olika varumärken. Detta i en värld där slutkonsumenten inte vet var maten som serveras på tallriken kommer ifrån. Eftersom målgruppen kan röra sig om allt från små lokala krogar till skolor och sjukhus, måste vi anpassa kommunikationen från kund till kund. Nedan är några exempel på insatser vi gjort för att på ett särskiljande sätt göra så att fler får upp ögonen för HKScan Foodservice som leverantör.

Andra case