Shopperkampanjen som tog tillfället i akt och byggde varumärke

Kund - Wasa

Bakgrund
Med anledning av att Wasa tappade i försäljning på sina nyckelprodukter som exempelvis Frukost och Rågi ombads Spinn att ta fram en kampanj som skulle fungera och tas ut i samtliga nordiska länder. Målet var att öka köpfrekvensen hos shoppers (befintliga knäckebrödskonsumenter) genom att inspirera dem att äta knäckebröd vid fler tillfällen under dagen, samtidigt som kampanjen skulle underbyggda Wasas pågående varumärkesresa mot att bli ett ikoniskt svenskt matvarumärke.

Andra case