Shopperkampanjen som tog tillfället i akt och byggde varumärke

Kund - Wasa

Bakgrund
Med anledning av att Wasa tappade i försäljning på sina nyckelprodukter som exempelvis Frukost och Rågi ombads Spinn att ta fram en kampanj som skulle fungera och tas ut i samtliga nordiska länder. Målet var att öka köpfrekvensen hos shoppers (befintliga knäckebrödskonsumenter) genom att inspirera dem att äta knäckebröd vid fler tillfällen under dagen, samtidigt som kampanjen skulle underbyggda Wasas pågående varumärkesresa mot att bli ett ikoniskt svenskt matvarumärke.

Lösning
Med insikten att knäckebröd både är en lågintressevara och vaneprodukt i den mening att man ofta köper samma brödsort och äter det vid precis samma tillfälle på dagen, blev idén bakom kampanjen att skapa inspiration genom att lyfta fram Wasas knäckemackor som hjältar vid en rad olika tillfällen, då magen kurrar och man behöver en snabb, god och enkel lösning. För att påvisa kvalitet, unicitet och att Wasa är ett ikoniskt svenskt matvarumärke lyfte vi även fram att Wasa erbjudit denna fantastiska lösning ända sedan 1919.

Bred mediasatsning
Kampanjen lyftes ut brett i media i Sverige, Norge och Danmark med allt från digital och tryckt utomhusannonsering, printannonser och filmer i sociala medier hela vägen in i butik.

Digital OOH

OOH – Innerstadstavlor

OOH – Köpnära

I butik

Andra case