Tactical packaging gav skjuts på kaffeförsäljningen

Kund - Arvid Nordquist

Arvid Nordquist kom till Spinn för att få hjälp med att öka försäljningen av kaffe under sommaren, en period som oftast har en vikande försäljning.

Hur ökar man försäljningen då? Tydligare expo? Högre tryck i media? Rabatter?  Nej, en mer kostnadseffektiv och bättre lösning var att ta fram en limited edition som bara såldes under sommaren, tillskillnad från konkurrenterna som slogs om det traditionella julkaffet.

Vi valde att använda förpackningen som huvudyta för kommunikationen. Och genom att gå långt från de klassiska förpackningsfärgerna garanterade vi att sommarkaffet skulle sticka ut, samtidigt Arvid Nordquist fick fler face i kaffehyllan. Tactical packaging är ett smart sätt att gå bortom de givna kommunikationsytorna som ofta är begränsade i butik. Och tack vare den säljer nu Arvid Nordquists 150 ton kaffe under sommaren.

150 ton

sommarkaffe

Andra case