10 skäl till Tac Pac – förpackning som taktiskt verktyg

Förpackningsförändringar ses oftast som dyra, svåra och riskfyllda. Det beror på att de länge förknippats med stora strategiska förändringar som hänger ihop med långsiktiga varumärkesprojekt. Men det måste inte vara så.

Förpackningar är oerhört kraftfulla signaler i retail-miljön och i digitala kanaler, och i praktiken är det ganska lätt att variera delar av utformningen för att uppnå snabba säljdrivande effekter, utan att behöva lägga om hela strategin. Vi kallar den sortens insatser för ”Tac Pac”, kort för Tactical Packaging, och tycker att det är ett självklart verktyg i den trafik- och konverteringsdrivande verktygslådan vid utveckling av integrerade kampanjer.

 

Här är 10 starka skäl till att använda förpackning i kampanjsyften:

  1. Revitaliserande – utan att behöva lägga om hela varumärkesuttrycket kan man snabbt visa på energi och innovation
  2. Temporärt – Snabbt in och snabbt ut med maximalt uppmärksamhetsvärde för maximal föraäljning.
  3. Kreativ höjd – När fokuset är på kampanjens drivande av trafik och konvertering minskar oron för stora misstag och ofta blir lösningarna både starkare och mer kreativa.
  4. Handeln gillar det – Handlarna vet vad som fungerar!
  5. Kampanjnärvaro – Att ta med förpackningarna i kampanjuttrycket ger ögonblicklig integration mellan media, POS och produkt.
  6. Snabbt – När man håller sig inom givna strategiska ramar behövs inte samma grundliga research och testning. Fokus är på genomförande.
  7. Förstärker kampanj – Mediabudgeten räcker ju bara tills pengarna tar slut. Med närvaro på förpackning är synligheten och räckvidden maximerad.
  8. PR & digitalt – En förpackning är ofta en nyhet i sig själv, särskilt om den håller kreativ höjd. Både redaktioner och digital spridning får ofta bra fart.
  9. Fokuserat – En taktisk insats försöker inte lösa hela varumärkets existens. Den ska skapa ett visst intryck eller en viss effekt, här och nu.
  10. Accountability – Resultaten kommer snabbt! Mätbarhet och uppföljning är lätt, snabbt, och tydligt, vilket ger insikter för framtida utveckling.