Consumer Electronics

Marknaden för konsumentelektronik är idag extremt snabbrörlig där lanseringar och erbjudanden avlöser varandra. Konkurrensen är knivskarp och prisfokuserad, inte sällan får varumärken stå tillbaka för kedjornas priskommunikation.

För Spinn innebär det ofta att vi måste skapa ytor för kreativa, varumärkesbyggande insatser. Lika ofta handlar det om att genom taktisk kreativitet skapa möjligheter att öka synligheten i återförsäljarledet. En långvarig och skicklig kund som Samsung har gett oss många möjligheter.

Här visar vi några exempel.

För mer information om våra Consumer Electronics-case eller andra frågor, vänligen kontakta Mattias Wallin
+46 70 269 23 11 eller mattias.wallin@spinn.se