Brand Activation

Aktivering av shoppers, det som också ofta kallas mekaniker, består av lika delar insikt i målgruppens intressen och krasst kommersiellt tänkande. Spinn har under åren ofta kommit in för att höja den kommersiella temperaturen när varumärken möter sina kunder öga mot öga. Oavsett om det är på event, butiksaktivering eller taktisk design. Men det kan också handla om promotions, samplingar och andra typer av kampanjaktiveringar. Framgångsfaktorn är att göra aktiveringar som är såväl relevanta och överraskande som enkla att genomföra och administrera.

Här visar vi några exempel.

För mer information om våra Brand activation-case eller andra frågor, vänligen kontakta Mattias Wallin
+46 70 269 23 11 eller mattias.wallin@spinn.se